O demenci - základní pojmy

Deprese

Z psychických poruch se ve stáří nejčastěji vyskytují deprese a demence. Deprese bývá dobře léčitelná, je-li včas rozpoznána. Starší depresívní člověk, který začne být apatický, ztratí zájem o okolí a naříká si, může být považován za „protivu“ a málokoho napadne, že by ho měl vyšetřit lékař a že by měl být léčen.

Zapomínání nebo demence?

Když se v našem okolí objeví někdo, kdo zapomíná, přestává si pamatovat události nedávné doby, co právě řekl a na co se zeptal, přestává vykonávat oblíbené činnosti a zájmy, zabloudí i v blízkosti svého bydliště, zapomíná se naobědvat, nakupuje nesmysly, říkáme, že má „sklerózu“, nebo že je „senilní ve stáří“. Dnes již mnoho z nás ví, že jde vlastně o projevy demence.

Co je to tedy demence?

Přes velký pokrok neurověd v posledních desetiletích a přes lepší porozumění degenerativním změnám v mozku není příčina demencí zcela jasná. Je to závažná mozková choroba, definována jako klinický syndrom charakterizovaný poklesem až ztrátou globálních intelektových schopností v důsledku organického postižení mozku, která je obvykle nevratná a trvale se zhoršující. Nepříznivě ovlivňuje pracovní a sociální funkce pacienta, postižený člověk začne selhávat ve svých denních aktivitách - v zaměstnání, v sebeobsluze a podobně. Může se také výrazněji změnit osobnost nemocného, jeho povahové vlastnosti. Poruchy emotivity se projevují tak, že nemocný reaguje nepřiměřeně emotivně k dané situaci. Může se objevit emoční plochost, tupá euforie. Často se zvyšuje koncentrace na vlastní osobu a ztrácí se ohled na ostatní. Dotyčný může trpět depresí, mánií apod. Někdy je prvním projevem demence zvýšená vztahovačnost, pocity ohrožení, bludy a halucinace.

Rozličné chorobné procesy a poškození jsou poté podstatou rozlišení nemoci, jako jsou Alzheimerova choroba, Huntingtonova choroba, frontotemporální demence, či vzácná Creutzfeldt-Jakobova nemoc. Nejčastější degenerativní nemocí mozku je Alzheimerova choroba.

Víte, co je to Alzheimerova nemoc?

Alzheimerova nemoc je závažné onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty. Úbytek buněk a narušení přenosu informací mezi buňkami zbylými vedou logicky k významnému narušení mozkových funkcí. Příčina Alzheimerovy choroby stále není zcela zřejmá. Uplatňují se zřejmě určité genetické faktory. Pro to, aby došlo k propuknutí příznaků choroby, však musí být splněny ještě další podmínky, které zatím nejsou známy. Lékaři rozlišují dvě formy Alzheimerovy choroby, a to formu s časným začátkem (příznaky nemoci se objeví před 65. rokem života), a formu s pozdním začátkem (příznaky se objevují po 65. roce života).

Diagnostika demence

V prvním záchytu může být demence hodnocena podle různých testů paměti a dalších dotazníků. Specializované vyšetření provádí specialista psychiatr nebo neurolog, ale orientační zhodnocení vyšších nervových funkcí může provést i praktický lékař nebo internista. Součástí vyšetření by měly být běžné krevní náběry včetně hormonů štítné žlázy a základních vitaminů. Kromě toho by se měl mozek vyšetřit některou ze zobrazovacích metod jako je CT vyšetření nebo magnetická rezonance. V některých případech může k diagnóze napomoci i EEG vyšetření.

Ve světě žije kolem 46,8 milionu lidí s demencí, z toho odhadem kolem 20 miliónů lidí, trpících Alzheimerovou chorobou. Bohužel zatím neexistuje léčba, která by demenci zcela zastavila nebo vyléčila. Existují ale léky, které mohou značné části pacientů pomoci tím, že proces degenerativních změn zpomalí a umožní lépe využít sníženou kapacitu oslabeného mozku. (Zdroj ČALS VZ 2014.)

Nejdůležitější právní aspekty při onemocnění demencí

Existují tři typy preventivních opatření:

  1. Plná moc (speciální či generální).
  2. Předběžně vyslovené přání pacienta.
  3. Omezení svéprávnosti.

Více na: http://alzheimerporadnavysocina.cz/