Kontaktní místo ČALS

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI – DOMOV SV. ALOISE

Domov sv. Aloise je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (ČALS) pro region Plzeň a Plzeňský kraj. V rámci činnosti nabízíme: 

  • vzdělávací materiály o problematice syndromu demence,
  • konzultace pro pečující o osoby s demencí,
  • Svépomocné skupiny tzv. „Čaje o čtvrté“, které jsou určeny rodinným pečovatelům o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Setkání jsou uskutečňována v prostorách Domova na adrese Hradišťská 30, pod vedením odborného terapeuta, aktuální termíny jsou zde na webu (lze se přihlásit i telefonicky - 377 310 410).
  • testování paměti pro veřejnost* (vyšetření paměti),
  • projekt Dny paměti, osvětové akce, besedy
  • pobytovou službu – Domov je oceněn certifikátem kvality „Vážka“
  • inspirace, videa, rozhovory- odkaz zde: http://www.alzheimercafe.cz/

* Se zájemcem bude bezplatně proveden test kognitivních funkcí a v případě potřeby mu bude předán kontakt na odborného lékaře v regionu jeho bydliště i s výsledky vyšetření, které slouží odbornému lékaři jako podklad pro podrobnější diagnostiku a léčbu. 

V případě zájmu se lze předem telefonicky či e- mailem  objednat: Mgr. Monika Jelínková, tel. 731 619 754, monika.jelinkova@mchp.charita.cz.