Péče o osoby s demencí

Pokud nám do života vstoupí syndrom demence*, zasáhne v mnoha směrech do naší autonomie a práv i práv našich blízkých. V této souvislosti si lze všimnout skutečnosti, že při poskytování komplexní podpory a péče nemocným vyvstávají v praxi určitá specifika, mezi nimi možné ohrožení práva vyjádření vůle a přání nebo udržení důstojnosti v určitých často citlivých situacích.

Osoby se syndromem demence trávící zbytek svého života v zařízeních institucionálního typu mají rozhodně zákonné právo na ochranu před špatným zacházením a důstojnost žití.

*Dle mezinárodní klasifikace nemocí je syndrom demence způsobený chronickou či progresivní chorobou mozku. Dochází zde k poruchám paměti‚ orientace, úsudku a myšlení‚ chápání‚ řeči, počítání, schopnosti učení. Tento syndrom se vyskytuje
u Alzheimerovy choroby‚ cerebrovaskulárního onemocnění a dalších stavů (ÚZIS, online, 2018).

  • Potřebujete informace, jak se o člověka s demencí postarat?
  • Jste v situaci, kdy má váš rodič/ blízká osoba příznaky poruchy paměti a nevíte, jak mu pomoci?
  • Jak můžete zabezpečit domácnost nemocného?
  • Jak máte s nemocným člověkem s demencí mluvit a jednat?
  • Máte dotazy k sociálním službách, příspěvku na péči, úřední zastupování nemocného?
  • Hledáte užitečné tipy a informace k tématu demence?
  • Kontaktujte nejlépe: Mgr. Monika Jelínková, tel. 731 619 754 nebo 377 310 410