Péče o osoby s demencí

Pokud do života vstoupí syndrom demence*, zasáhne v mnoha směrech do naší autonomie a práv i práv našich blízkých. V této souvislosti si lze všimnout skutečnosti, že při poskytování komplexní podpory a péče nemocným vyvstávají v praxi určitá specifika, možné ohrožení práva autonomie vůle a přání, důstojnosti ve vybraných situacích.

Osoby se syndromem demence trávící zbytek svého života v zařízeních institucionálního typu mají rozhodně zákonné právo na ochranu před špatným zacházením a důstojnost žití.

*Dle mezinárodní klasifikace nemocí je syndrom demence způsobený chronickou či progresivní chorobou mozku. Dochází zde k poruchám paměti‚ orientace, úsudku a myšlení‚ chápání‚ řeči, počítání, schopnosti učení. Tento syndrom se vyskytuje
u Alzheimerovy choroby‚ cerebrovaskulárního onemocnění a dalších stavů (ÚZIS, online, 2018).