Péče o osoby s demencí

Pokud nám do života vstoupí syndrom demence*, zasáhne v mnoha směrech do naší autonomie a práv i práv našich blízkých. Senior s demencí, který se nedokáže již o sebe postarat, může využívat službu domova se zvláštním režimem.  Rodinní pečující mohou před pobytem v zařízení s celoročním ubytováním využívat pro svého blízkého terénní sociální služby. Využívání služby stacionáře či odlehčující služby podporuje nutný odpočinek rodinného pečovatele.

Konečné rozhodnutí o umístění seniora s demencí do domova pro seniory přináší u rodinných příslušníků k mnoha pocitům viny a výčitek. Snaha vydržet náročnost péče do konce je složitá na možnosti hlavního pečovatele.  Lze vnímat, že při poskytování komplexní podpory a péče nemocným vyvstávají určitá specifika pomoci. Také je možné vidět ohrožení jeho práva na vyjádření vůle a přání nebo udržení vlastní důstojnosti v často citlivých situacích. I osoby se syndromem demence trávící zbytek svého života v zařízeních mají rozhodně zákonné právo na ochranu před špatným zacházením a důstojnost žití.

*Dle mezinárodní klasifikace nemocí je syndrom demence způsobený chronickou či progresivní chorobou mozku. Dochází zde k poruchám paměti‚ orientace, úsudku a myšlení‚ chápání‚ řeči, počítání, schopnosti učení. Tento syndrom se vyskytuje
u Alzheimerovy choroby‚ cerebrovaskulárního onemocnění a dalších stavů (ÚZIS, online, 2018).

  • Potřebujete informace, jak se o člověka s demencí postarat?
  • Jste v situaci, kdy má váš rodič/ blízká osoba příznaky poruchy paměti a nevíte, jak mu pomoci?
  • Jak můžete zabezpečit domácnost nemocného?
  • Jak máte s nemocným člověkem s demencí mluvit a jednat?
  • Máte dotazy k sociálním službách, příspěvku na péči, úřední zastupování nemocného?
  • Hledáte užitečné tipy a informace k tématu demence?
  • Kontaktujte sociální pracovnici, tel. 731 619 754 nebo 377 310 410