Pobytová služba

Popis realizace
Domov sv. Aloise byl otevřen koncem roku 2010, kapacita je 34 míst. Je umístěn ve zrekonstruované čtyřpatrové budově, na každém patře je k dispozici mimo pokojů i společná místnost a pracovní místnost personálu. Pokoj je vybaven nábytkem, má bezbariérovou koupelnu s WC. V roce 2019 využilo službu 44 klientů z toho 36 žen a 8 mužů. Neposkytujeme odlehčovací službu - tzv. krátkodobé pobyty. 
Na základě auditů České alzheimerovské společnosti je od roku 2011 Domovu sv. Aloise opakovaně udělováno prestižní ocenění Certifikát kvality Vážka. Domov pracuje jako pobočka České alzheimerovské společnosti, poskytuje podporu a komplex informací veřejnosti, nabízíme setkávání svépomocné skupiny pro rodinné pečující tzv. „Čaje o čtvrté“, individuální konzultace. 

Cílovou skupinou klientů jsou osoby (55 let a více) s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence), které potřebují nepřetržitou péči pobytové služby s celoročním provozem.

Posláním Domova sv. Aloise je zajištění důstojného života osob s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence). Základem je profesionální přístup, aktivizace a podpora osob se sníženou soběstačností, dle jejich individuálních zvyklostí a při zachování lidských práv a svobod.

Zásadní principy služby:

 • Udržet důstojnost klienta, pocit důvěry, klidné dožití.
 • Snažíme se o únosnou míru omezení.
 • Podporujeme diskrétnost soukromí klientů.
 • Ke klientům přistupujeme s partnerským respektem a úctou.
 • Vycházíme ze zjišťovaných potřeb a přání klienta.
 • Nabízíme podporu a pomoc při činnostech, které klient nezvládne sám.
 • Spolupracujeme s duchovní službou na území své působnosti (pastorační pracovnicí, kněží, pravidelně jsou slouženy mše svaté), s ostatními složkami MCHP poskytujícími sociální péči, s rodinami klient ů i zájemců o službu.

Domov není možné hodnotit pouze podle ekonomických ukazatelů, důležité je vytvořit bezpečí, klidné, pohodové prostředí pro klienty i pečující tým. Důležitým cílem pro hodnocení naší služby, který se snaží dlouhodobě naplňovat celý tým zaměstnanců Domova, jsou spokojení klienti a šíření dobré praxe moderního sociálního zařízení. Systém podpory a péče realizujeme s klientem na základě procesu individuálního plánování s motivací předcházet prohlubování jejich nepříznivé sociální situace. Usilujeme o oboustrannou důvěru, otevřenost, respekt a ochotu ke spolupráci s rodinami.

Program pro klienty je rozdělen dle jednotlivých skupin klientů a jejich potřeb. Přizpůsobuje se aktuální situaci a stavu klientů. Mezi naše podpůrné aktivity patří např. společné drobné denní činnosti, procházky po okolí budovy, pečení, kavárna, čtení, ergoterapie, muzikoterapie, prvky taneční terapie, zpěv, terapie pomocí zvířat, aromaterapie a reminiscenční terapie. Celodenní péče o klienty zahrnuje procvičování paměti, nácvik sebeobsluhy a kondičního cvičení. Využíváme moderní přístupy péče jako bazální stimulace, smyslová aktivizace, práce se životním příběhem. Zkoušíme moderní práce s iPadem, který má pozitivní vliv u osob s lehčím kognitivním deficitem, ale své opodstatnění má i u klientů s těžší poruchou (rodinné fotografie a staré fotografie známých míst, oblíbená hudba, nebo hudební nástroje, části známých filmu, videa s přírodou, dětmi, mláďaty popřípadě zraková a sluchová stimulace, relaxace). Nabízíme možnost využít masážní a relaxační vanu s použitím aromaterapeutických olejů, světlem měnící se relaxační lampu, bytové vůně katalytické lampy, služeb kadeřnice a pedikérky.

Ve spolupráci s Domovem sv. Jiří je zajišťováno celodenní stravování včetně možnosti šetřící a diabetické diety a dále praní a žehlení prádla.

Zdravotní výkony a rehabilitaci zde zajišťují zdravotní sestry dle ordinace praktického lékaře. Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, pravidelně dochází psychiatrička, neurolog, diabetoložka, stomatoložka, příp. urolog. Sociální pracovnice jedná se zájemci a rodinnými pečujícími, vyřizuje potřebné záležitosti klientů, pomáhá při uplatňování jejich práv a osobních záležitostí. Osvědčila se prezentace služby na vlastních webových stránkách – alois.mchp.cz. Aktuality a měsíční program sdílíme v papírové verzi interním listem – Lojzovinky.

Profesní vzdělávání je zaměřeno především na zkvalitňování výkonu profese, posilování kompetencí, snižování stresu a pečovatelské zátěže. Naším cílem je vytvořit síť spolupracujících odborníků z různých oborů, kteří vyznávají stejnou filosofii přístupu k potřebám a právům lidí s demencí

Aktivity: Evropský den sousedů – Dvorek plný návštěv, oslava Velikonoc, Masopustu a MDŽ, Májka, Posvícení, oslavy Vánoc a Silvestra, pouťová zábava, zahradní party a grilování, Týden paměti a den otevřených dveří, procházky a výlety, profesionální muzikoterapie, aktivity za pomocí koně, domácí pečení a kavárna s hosty. V průběhu celého roku nás opakovaně navštěvovali děti a studenti s nabídkou na představení, probíhala setkávání s muzikou ve spolupráci s dobrovolníky, umělci. Hráli jsme deskové hry a kuželkové turnaje, poslouchali různé žánry na MP3, využívali projekce lávové lampy.

Nadále jsme se setkávali s dětmi MŠ, společně zpívali a tvořili sezónní výrobky. Kolem budovy je zahrada a altánek, kde je za hezkého počasí možnost posezení i aktivní trávení času, pořádáme zde některé společenské akce. 

Výlety 2019: Hracholuská přehrada, koně v jezdeckých stájích Radčice, kostelík U Ježíška, Cukrárna Vážka v Křimicích a cukrárna U branky, procházka v parku na Mikulášském náměstí, návštěva parků Chvojkovy lomy a Smetanových sadů, Jiráskovo náměstí a kostel Panny  M. Růžencové

Dobrovolníci: V roce 2019 nám 1 019 hodin bezplatně pomáhali tři dobrovolníci.

Ocenění Andělské ruce 2019 obdržela paní Jaroslava Košnarová, která v Domově pracuje od jeho otevření. Pomáhala domov připravit pro první klienty a nyní je vedoucí provozu výdejny stravy.

Cenu Ď za morální společenské vzory získala naše dlouholetá dobrovolnice Lucie Pekárková.

Věnujeme se přednáškové činnosti v oblasti péče a podpora osob s demencí, nabízíme odborné stáže, které jsou určeny především lidem se zájmem o téma demence, pečování, podpora a doprovázení lidí s demencí. Podporujeme společenské trendy, kdy je péče o lidi s duševním onemocněním směřována více k domovu a do komunity. (Konference České Budějovice – M. Jelínková, Lidská práva osob s demencí a jejich blízkých, TOTEM mezigenerační centrum – M. Jelínková, Aktivní přístup k poruchám paměti;).

Naší úlohou je propojovat se s dalšími projekty na podporu lidem s demencí, být ve spolupráci s dalšími rozcestníky v tématech duševního zdraví.

Spolupráce a projekty

 • V roce 2019 jsme pokračovali v programu „Jóga a všímavost pro seniory“.Dochází k nám neúnavně a poctivě paní Jana Kufnerová. Cílem spolupráce Domova s Nadačním fondem pro rozvoj plného vědomí je předat cvičení jógy našim seniorům. Jedná se o velmi oblíbenou a přínosnou aktivitu.
 • Projekt Českého rozhlasu„Ježíškova vnoučata“ 3. ročník měla opět za cíl propojit lidi v Domově s dárci, kteří se rozhodli na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar některému ze seniorů. V roce 2019 se zapojilo 12 seniorů našeho Domova.
 • Projekt Mezigeneračně. V tomto programu společně podporujeme setkávání lidí všech generací (tzn. ti nejstarší s těmi nejmladšími). Přátelství jsme navázali s 89. MŠ, kdy společně tvoříme, lepíme, skládáme, malujeme, zpíváme a povídáme si.
 • Díky spolupráci s Nadačním fondem Chance 4 Children a paní Tichotovou, můžeme využívat každý týden aktivitu pro seniory plnou cvičení, hudby, zpěvu a aromaterapie. Milou nadstavbou je vítání doprovázejícího psíka Márlíčka.
 • Blízké kontakty seniorů a psa např. plemene rhodeský ridgeback, čivava nebo „oříšek“ upevňují dobré vztahy, rozvíjí neverbální komunikaci. Přátelský pes jménem Nene, fenky Abigale či Samantha, nám nosí humor a dobrou náladu. Aktivitu rozvíjíme díky kolegyním, majitelkám mazlíčků.
 • Emeritní biskup Mons. František Radkovský nás navštěvuje každý měsíc s hudbou a zpěvem za doprovodu kytary a duchovním slovem, které je podporou klientům i zaměstnancům.
 • S. O. S. růže a Florea cz. jsou firmy, které do Domova poskytují květinové dary, které umožňují i aktivitu aranžování.

Děkujeme všem našim příznivcům, dárcům, dobrovolníkům a zaměstnancům, duchovním a lékařům a samozřejmě také našim rodinám, kteří nás podporují a mají pochopení pro naší práci.

Z ohlasů na službu:

Děkujeme všem pracovníkům Domova za nesmírně laskavou a citlivou péči, kterou věnovali našemu otci v posledních měsících jeho života….celá naše rodina byla na hranici sil, bylo to několik let každodenní péče o tatínka, která se postupně změnila v péči nepřetržitou. Společnou silou jsme zvládli tento náročný kus života s vnitřním klidem a vzájemným porozuměním rodiny i pracovníků Domova sv. Aloise. Dcera  s rodinou (zkráceno)