Pobytová služba

Kapacita služby:
Domov má kapacitu 34 osob.

Popis realizace
Domov sv. Aloise byl otevřen koncem roku 2010. Je umístěn ve zrekonstruované čtyřpatrové budově, na každém patře je k dispozici mimo pokojů i společná místnost a pracovní místnost personálu. Každý pokoj je vybaven nábytkem, má bezbariérovou koupelnu s WC. 
Neposkytujeme odlehčovací službu - tzv. krátkodobé pobyty.
Na základě auditů České alzheimerovské společnosti je od roku 2011 Domovu sv. Aloise opakovaně udělováno prestižní ocenění Certifikát kvality Vážka.

Cílovou skupinou klientů jsou osoby (55 let a více) s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence), které potřebují nepřetržitou péči pobytové služby s celoročním provozem.

Posláním Domova sv. Aloise je zajištění důstojného života osob s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence). Základem je profesionální přístup, aktivizace a podpora osob se sníženou soběstačností, dle jejich individuálních zvyklostí a při zachování lidských práv a svobod.

Cíle a zásady služby:

 • Důstojnost, pocit důvěry, klidné dožití.
 • Únosná míra omezení.
 • Diskrétnost.
 • Ke klientům přistupujeme s partnerským respektem a úctou.
 • Služba vychází ze zjišťovaných potřeb a přání klienta.
 • Podpora a pomoc při činnostech, které klient nezvládne sám.
 • Duchovní péče je zajištěna pastorační pracovnicí, knězem, pravidelně jsou slouženy mše svaté, předčítání z bible.

Domov není možné hodnotit pouze podle ekonomických ukazatelů, důležité je podpořit bezpečí a také klidné, pohodové prostředí pro klienty i pečující tým. Důležitým cílem pro hodnocení naší služby, který se snaží naplňovat celý tým zaměstnanců Domova, jsou spokojení klienti a šíření dobré praxe moderního sociálního zařízení. Systém podpory a péče realizujeme s klientem na základě procesu individuálního plánování s motivací předcházet prohlubování jejich nepříznivé sociální situace.

Program pro klienty plánujeme, reagujeme i na aktuální situaci a stav klientů. Přizpůsobuje se aktuální situaci a stavu klientů. Mezi naše podpůrné aktivity patří např. společné drobné denní činnosti, procházky po okolí budovy, pečení, kavárna, čtení, ergo/fyzioterapie, muzikoterapie, prvky taneční terapie, zpěv, petterapie, aromaterapie a reminiscenční terapie. Celodenní péče o klienty zahrnuje procvičování paměti, nácvik sebeobsluhy a kondičního cvičení. Využívány jsou moderní přístupy péče jako bazální stimulace, práce se životním příběhem. Využíváme práce s iPadem, který má pozitivní vliv u osob s lehčím kognitivním deficitem, ale své opodstatnění má i u klientů s těžší poruchou (rodinné fotografie a staré fotografie známých míst, oblíbená hudba, nebo hudební nástroje, části známých filmu, videa s přírodou, dětmi, mláďaty popřípadě zraková a sluchová stimulace, relaxace). Nabízíme možnost využít masážní a relaxační vanu s použitím aromaterapeutických olejů, světlem měnící se relaxační lampu, bytové vůně katalytické lampy, služeb kadeřnice a pedikérky. Ve spolupráci s Domovem sv. Jiří je zajišťováno celodenní stravování včetně možnosti šetřící a diabetické diety a dále praní a žehlení prádla. Zdravotní výkony a rehabilitaci zde zajišťují zdravotní sestry dle ordinace praktického lékaře. Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, pravidelně dochází psychiatrička, neurolog, diabetoložka, stomatoložka, příp. urolog. Odvoz k dalším specialistům je možný vozidlem Domova. Sociální pracovnice vyřizuje žádosti o pobytovou službu Domova, potřebné záležitosti klientů, v součinnosti s vedoucí pomáhá při uplatňování práv a osobních záležitostí klientů. Usilujeme zároveň o oboustrannou důvěru, otevřenost, respekt a ochotu ke spolupráci s rodinami. Profesní vzdělávání je zaměřeno především na zkvalitňování výkonu profese, posilování kompetencí, snižování stresu a pečovatelské zátěže. Pro zkvalitnění služby našeho Domova pravidelně využíváme dotazníky hodnocení poskytované služby, spolupráci s rodinami, hodnocení nám poskytují také studenti, stážisté, dobrovolníci, externí pracovníci. Nabízíme setkání rodin bývalých klientů a přátel DSA s pečujícími.

Osvědčila se prezentace služby na vlastních webových stránkách – alois.mchp.cz. Aktuality a měsíční program sdílíme v papírové verzi interním listem – Lojzovinky.

Aktivity: Evropský den sousedů – Dvorek plný návštěv, oslava Velikonoc, Masopustu a MDŽ, Májka, Posvícení, oslavy Vánoc a Silvestra, pouťová zábava, zahradní party a grilování, Týden paměti a den otevřených dveří, procházky a výlety, profesionální muzikoterapie, aktivity za pomocí koně, domácí pečení a kavárna s hosty.
V průběhu celého roku nás opakovaně navštěvovali děti¨a studenti s nabídkou na představení, probíhala setkávání s muzikou ve spolupráci s dobrovolníky, umělci. Hráli jsme deskové hry a kuželkové turnaje, poslouchali různé žánry na MP3, využívali projekce lávové lampy. Nadále jsme se setkávali s dětmi MŠ, společně zpívali a tvořili sezónní výrobky. Obdrželi jsme značku Mezigeneračně, což znamená, že v Domově dochází k dlouhodobému přátelskému sbližování dětí se seniory. Kolem budovy je zahrada a altánek, kde je za hezkého počasí možnost posezení i aktivní trávení času, pořádáme zde některé společenské akce.

Výlety 2018: výstavy v Západočeském muzeu, místní park na Slovanech, Borský park a městské sady, DEPO2015, trhy na Plzeňském náměstí, zámek Chotěšov, jablečná zahrada v Chotěšově, aj.

Dobrovolníci: V roce 2018 nám 1 432 hodin bezplatně pomáhalo pět dobrovolníků. Děkujeme vám!

Domov pracuje jako kontaktní místo České alzheimerovské společnosti, poskytuje podporu a komplex informací veřejnosti, jsou zde nabízeny svépomocné skupinky pro rodinné pečující tzv. „Čaje o čtvrté“. Pravidelně naši činnost obhajujeme vysokým kreditem Certifikát kvality Vážka.

Tým Domova je zapojen do přednáškové činnosti v oblasti péče o klienty s demencí. Přednášky jsou určeny odborné i laické veřejnosti. Zároveň nabízíme odborné stáže a jsou určeny především lidem se zájmem o téma demence, pečování, podpora a doprovázení lidí s demencí.

Ocenění Andělské ruce 2018 obdržela za dlouholetou obětavou práci pro nemocné s demencí naše kolegyně pečovatelka paní Helena Seitzová.

Realizované projekty:

 • V roce 2018 jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s Nadací a jejím programem „Jóga a všímavost pro seniory“. Dochází k nám neúnavně a poctivě paní Jana Kufnerová. Cílem spolupráce Domova sv. Aloise s Nadačním fondem pro rozvoj plného vědomí je předat cvičení jógy našim seniorům.
 • Projekt Českého rozhlasu v Domově sv. Aloise. „Ježíškova vnoučata“ 2. ročník měla opět za cíl propojit lidi v Domově s dárci, kteří se rozhodli na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar některému ze seniorů. V roce 2018 se zapojilo 14 seniorů našeho Domova.
 • Projekt Mezigeneračně. V tomto programu společně podporujeme setkávání lidí všech generací (tzn. ti nejstarší s těmi nejmladšími). Přátelství jsme navázali konkrétně s 89. MŠ, kdy pravidelně společně tvoříme, lepíme, skládáme, malujeme, zpíváme a povídáme si.
 • Na podzim roku 2018 jsme využili nabídku Nadačního fondu Chance 4 Children. Paní Tichotová nabídla aktivitu pro seniory, cvičení s hudbou a zpěvem.

Po celý rok 2018 spolupracujeme s dvěma komerčními firmami se sortimentem sezónních živých květin. Firma SOS Růže nám formou daru po celý rok každé pondělí vyzdobí jídelny a zákoutí Domova, firma Florea.cz nás formou daru zásobuje květinami a příslušenstvím na aktivitu klientů „Aranžování květin“.

Děkujeme všem našim příznivcům, dárcům, dobrovolníkům a zaměstnancům, duchovním a lékařům a samozřejmě také našim rodinám, kteří nás podporují a mají pochopení pro naší práci.

Z ohlasů na službu:
Garant exkurzí a praxí paní D.P.
Dobrý den, paní vedoucí, ještě Vám chci moc poděkovat za Vaši ochotu a za možnost vykonávat praxe u Vás. Sami studenti si chválí vlídné prostředí a vstřícnost personálu. Moc děkuji za nás vyučující i za studenty.

Dcera klientky paní R.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům Domova sv. Aloise za péči o moji maminku. Velice si vážím profesionální práce, která je zároveň plná citlivého a lidského přístupu nejen ke klientům ale i rodinným příslušníkům. Jsem velice ráda, že maminka mohla své poslední měsíce života prožít v klidném a příjemném prostředí vašeho zařízení.