Předvánoční tvoření
24. listopadu 2022 Aktuality

Předvánoční tvoření

Blíží se adventní čas, a tak jsme s klienty tradičně vyráběli adventní věnce. 

V zahradě máme několik tújí a jejich větvičky nám posloužily k výrobě. Neopadají tak rychle a provoní Domov podobně jako jehličnany. Aktivita byla plná povídání, bylo mnoho dávných vzpomínek, reminiscence nám všem připomněla období Vánoc v různých etapách životů našich klientů. Šikovné ruce i cit pro dekoraci byl obdivuhodný, byla jsem opravdu jen malým pomocníkem. Přesto bylo pro některé klienty velmi těžké si vzpomenout, že na věnec patří čtyři svíčky… Ano, je to tak, pro zdravého člověka nepředstavitelné. Věnce se však povedly skvěle, každý je obdivuje a chválí a těšíme se, až nám ozdobí prostředí Domova a připomene nám od neděle adventní čas.

Johana Štěpáníková

Aktivizační pracovnice Domova sv. Aloise