Články

Pečuj doma_ on line podpora
13. října 2020 Aktuality

Pečuj doma_ on line podpora

Pečujete o své blízké a potřebujete pomoct, poradit? Můžete zavolat na bezplatnou telefonickou linku pro pečující, online poradnu pro pečující nebo se můžete obrátit přímo na poradkyně v kraji, ve kterém žijete. Všechny služby Diakonie poradny Pečuj doma jsou poskytovány zdarma.

Pravidla pro návštěvy v Domově sv. Aloise
9. října 2020 Městská charita Plzeň

Pravidla pro návštěvy v Domově sv. Aloise

Aktualizace 9.10.2020:

9. října 2020 Aktuality

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 998 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.
zakazuje: bod 3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů
se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě
(podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv
uživatelů s výjimkou:
 nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Cena Makropulos
7. října 2020 Aktuality

Cena Makropulos

V letošním roce byla udělena výroční Cena Makropulos za rok 2020 České alzheimerovské společnosti, o.p.s., a to za příkladnou pomoc, i projekt „Dny Paměti“, kterým jedinečně propojila zdravotní a sociální oblast v problematice kognitivních poruch. Projekt od svého vzniku v roce 2008 reaguje na vysoce pravděpodobný nepoměr mezi počtem lidí s demencí a počtem lidí se správně stanovenou diagnózou, kteří následně podstupují vhodnou terapii. Cílem projektu je tedy lidem, kteří vnímají problémy s pamětí u sebe či svého blízkého, zajistit včasnou diagnózu, a přispět tak k vyšší kvalitě jejich života. Projekt cílí také na zvyšování povědomí veřejnosti o problematice demence, propojuje zdravotní a sociální oblast. https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vyrocni-cenu-makropulos-za-rok-2020-ziskala-ceska-alzheimerovska-spolecnost/?fbclid=IwAR3bB_yFxAkdaAUb_-0h2-ZWClDaADPIDjBjsi3csjoqUJfyA5GtiLg-Hmg    

Zajímavost o svítidlech
30. září 2020 Aktuality

Zajímavost o svítidlech

Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví, Univerzitního centra energeticky efektivních budov a firmy Spectrasol provedli pilotní experiment účinnosti různého denního, večerního a nočního osvětlení v Domově seniorů se záběrem na fyziologické a psychické parametry klientů i pečujícího personálu.

Den seniorů aneb Cvrčkova školička na dvorku Domova
29. září 2020 Aktuality

Den seniorů aneb Cvrčkova školička na dvorku Domova

1. října je věnován Mezinárodnímu dni seniorů, který je věnován našim prarodičům, babičkám a dědečkům...Svátek také pomáhá zvyšovat povědomí o životě seniorů, tématech stárnutí a mezigenerační soudržnosti. Děti z Cvrčkovi školičky nám nakreslily krásná přáníčka a ještě klientům namalovaly na dvorek spousty krásných malůvek...děkujeme mnohokrát. Věříme, že až bude příznivá situace, poznáme se lépe a blíž.

Podzim je tu
23. září 2020 Aktuality

Podzim je tu

Loučíme se s letní přírodou, měsícemi plných slunce, oblíbených pobytů na zahrádkách či u vody. Oproti tomu začíná období překrásných barev lesů, spadaného listí v parcích, sbírání hub, podzimní sklizně zářících dýní. Každé roční období má své kouzlo a my v Domově se těšíme na všechny čtyři, co se točí stále dokola. Voňavý bylinkový čaj nás prohřeje na duši i na těle. Krásné podzimní dny přejeme.  foto: Marcela Fortelková 2019

21. září Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
21. září 2020 Aktuality

21. září Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Onemocnění nepostihuje pouze pacienty v pokročilém věku, ale také mladší generaci. Na vzniku této choroby se podílí i dědičné zatížení nebo zranění mozku. všímejte si proto varujících změn v chování vašich blízkých a trvejte na včasném vyšetření. všímejte si proto varujících změn v chování vašich blízkých a trvejte na včasném vyšetření. Všímejte si prosím změn v chování vašich blízkých a trvejte na včasném vyšetření. Dobrou zprávou je podle Světové zdravotnické organizace pomáhá snižovat riziko vzniku demence vyvážená strava a zdravý životní styl. Lidé by se měli dostatečně hýbat, přestat kouřit, pít alkohol jen v umírněném množství. 

Spolu pod okny
7. září 2020 Aktuality

Spolu pod okny

V neděli bylo uspořádáno pro klienty Domova hudební setkání, které bylo realizováno v rámci projektu „SPOLU POD OKNY“,které navrhla a zrealizovala společnost JUNESTA s.r.o a to za částečné finanční podpory města Plzně. Představení Malé dudácké kapely z Plzně se nám moc líbilo, děkujeme za lidovou hudbu i jiskření z tance.

Pražské gerontologické dny 2020
6. září 2020 Aktuality

Pražské gerontologické dny 2020

Aktualita vzdělávání - online