interní seminář Namaste Care v sociální službě
15. července 2020 Aktuality

interní seminář Namaste Care v sociální službě

Součástí naší péče o klienty s demencí je koncept Namasté, kdy pomáháme udržet důstojnost klientů a prostřednictvím laskavosti i dotyků vytvářet bezpečí a pocity oboustranné důvěry. V praxi to znamená užít si společný čas, zapojit rodiny, pěstovat dobré vztahy i naše vlastní přesvědčení, že pečovat má smysl.