DNY PAMĚTI 2022
19. září 2022 Aktuality

DNY PAMĚTI 2022

Projekt na podporu včasného záchytu poruch paměti.
Během této akce proběhne informační kampaň, věnující se problematice Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence. Tato tradiční celonárodní akce České Alzheimerovské společnosti, se letos koná ve dnech 12. až 25. září 2022.

Městská charita Plzeň je v roli kontaktního místa jednou z prvních poboček této společnosti.  Věnuje se aktivně pomoci lidem, postiženým touto velice deprimující chorobou, v terénu i ve  specializovaném  Domově sv. Aloise v Hradišťské ulici, kde mj. provozujeme i poradnu. Můžeme Vám nabídnout i mnoho písemných materiálů se základními informacemi, radami i kontakty. Abyste si mohli udělat lepší představu o tom, jak zde péče probíhá, zveme Vás na pondělí 19. září 2022, kdy máme Den otevřených dveří a zároveň máte i možnost zúčastnit se pravidelné mše svaté v kapli domova od 14.45 hod.

 Alzheimerova nemoc a jiné typy demencí narušují výkon mozku a způsobují pokles  myšlení, paměti i úsudku. Při včasném zahájení odborné pomoci a léčby je ale možné zbrzdit postup rozvoje syndromu demence, a tak zlepšit kvalitu života.  Péče o takto nemocného je velice náročná a ovlivňuje významně nejen  pečující  osoby,  tak  i chod celé rodiny.

 V městě Plzni bude již tradičně v této době organizována i veřejná sbírka na různých místech ve  prospěch  pomoci pacientům, trpícím touto chorobou.

95% vybraných prostředků se vrací adresně přímo pro naši pobočku, tj. do Domova sv. Aloise.  Vloni, i přes velmi omezené možnosti díky pandemii, to byla částka 17 555 Kč a byly z ní zakoupeny pojízdné záhony do dvora i zahrady. Nejenom tak máme vlastní bylinkovou zahrádku, ale těšíme se i z dalších květin, o které se, za vydatné pomoci pečovatelů, snaží starat i klienti, kteří se z každé nové rostlinky upřímně radují.

Více v odkazu: https://www.alzheimer.cz/cals/projekty-cals/dny-pameti/

Také letos spoléháme na Vaši štědrost.        

                                   Anna Srbová, koordinátorka sbírky DNY PAMĚTI pro Plzeňský kraj

Anna Srbová

koordinátorka dobrovolné pomoci, pastorační asistentka
Tel.: 377 220 470 E-mail: WgAkOch8-onjGKc93ikmYZhaa8kmb