DNY PAMĚTI 2021
16. srpna 2021 Aktuality

DNY PAMĚTI 2021

DNY PAMĚTI 2021 – je projekt na podporu včasného záchytu poruch paměti. Během této akce proběhne informační kampaň, věnující se problematice Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence. Tato tradiční celonárodní akce České Alzheimerovské společnosti, se letos v Plzni bude konat ve dnech 13. až 24. září 2021.  Alzheimerova nemoc narušuje výkon mozku a způsobuje pokles myšlení, paměti i úsudku. Při včasném zahájení odborné pomoci a léčby je ale možné výrazně zbrzdit postup rozvoje syndromu demence a tak zlepšit kvalitu života nemocného.  Péče o takto nemocného je velice náročná a ovlivňuje významně pečující osoby i chod celé rodiny. Také proto provozujeme poradnu pro pečující rodinné příslušníky. Budete si moci odtud např. odnést příručku Jak upravit domov pro člověka s demencí, sešity na trénování paměti apod. Rovněž je možnost objednat se na místě na informační test paměti, který provede Mgr. Monika Jelínková, Je třeba počítat cca s jednou hodinou trvání, a proto je nutné dodržet domluvený čas. K využití uvádíme rovněž celorepubliková telefonní čísla:  Linka seniorů 800 200 007  pro seniory a pečující  - provoz PO až PÁ od 8.00 do 20.00 h. Senior telefon 800 157 157 pro osamělé, stárnoucí i pečující,- provoz  NON STOP, Městská charita Plzeň je v roli kontaktního místa jednou z prvních poboček této společnosti.  Věnuje se aktivně pomoci lidem, postiženým touto velice deprimující chorobou v terénu i ve specializovaném Domově sv. Aloise v Hradišťské ulici, kde mj. provozujeme i výše zmíněnou poradnu.  Pokud si chcete eventuálně udělat lepší představu o tomto našem domově a o péči v něm poskytované, můžete se v omezené míře a za dodržení platných podmínek (očkování, test, potvrzení o prodělané nemoci COVID 19 v uplynulých 180 dnech). v pondělí 13. září 2021 zúčastnit i mše svaté sloužené v kapli domova pravidelně v pondělí ve14:45 h.  V Plzni bude mj. v této době organizována i veřejná sbírka na různých místech ve prospěch pomoci lidem, trpícím touto chorobou. 95% vybraných prostředků se vrací adresně přímo pro naši pobočku na zakoupení potřebných pomůcek pro klienty našeho domova. Vloni, i přes velmi omezené možnosti díky pandemii, to byla částka 16 780 Kč a bylo z ní, mimo jiné drobnější kompenzační pomůcky, zakoupeno i pojízdné křeslo LINET, což umožní větší komfort při poskytování péče klientům a ulehčuje práci i ošetřujícímu personálu. Také letos spoléháme na Vaši štědrost, DĚKUJEME. autorka: Anna Srbová        

Mgr. Monika Jelínková

sociální pracovnice Domova sv. Aloise, kontaktní pracovnice pobočky ČALS
Tel.: 731 619 754 E-mail: 8hAs1Z2b0evx1~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys