Božura: Rady sociálně-právní (pro pečovatele), aktualizovaná verze 2019
8. listopadu 2019 Aktuality

Božura: Rady sociálně-právní (pro pečovatele), aktualizovaná verze 2019

Informace o právech, povinnostech při péči o závislého seniora.  

Na 160 stranách najdete podrobné informace o všech příspěvcích, nárocích a výhodách, právech a povinnostech, které má laický pečovatel, dále cenné rady, jak svá práva vymáhat úřední cestou či soudně, nebo poučení, jaké existují možnosti pomoci. Obsáhlý je seznam vzorů nejrůznějších smluv, žádostí a odvolání, ukázek dokumentů. Více na webu Pečuj doma: https://www.pecujdoma.cz/prirucky-a-videa/

Andrea Volková DiS.

sociální pracovnice Domova sv. Aloise, kontaktní pracovnice pobočky ČALS
Tel.: 731 619 754 E-mail: WgqBVZ2n-exy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r