2016

PROJEKT „POVÍDEJ“ aneb MEZIGENERAČNĚ v našem DOMOVĚ

IMG_4670Díky přemýšlení nad životem v našem domově se společně paní Vlasta Fajfrlíková ředitelka TOTEMu a vedoucí Domova Monika Jelínková shodly na tom, že generační setkávání má velký význam na pozitivní emoce nás všech. Odtud byl jen krůček k propojení s organizací Mezi námi o.p.s. Praha.

Děti z nedaleké 89. Mateřské školy dnes pravidelně docházejí do Domova Sv. Aloise v rámci mezigeneračního setkávání. Program “Povídej” propojuje mateřské školy a zařízení pro seniory a prostřednictvím pravidelných setkání podporuje vzájemnou úctu, poznání a pochopení malých dětí a našich seniorů.IMG_4683

“Z našeho života je v poslední době vytěsňováno sdílení prožitků, pocitů a obyčejných chvil s různými generacemi, ne všechny děti mají to štěstí, že mají vlastní prarodiče. Naším posláním je tak přiblížit generacím jejich vzájemné světy. Naučit děti, že starší lidé mohou mít své specifické potřeby a zároveň jim ukázat jejich bohatou škálu zkušeností a trpělivosti, kterou senioři oplývají. Naopak seniorům chceme odbourat pocit vyčlenění ze společnosti a přinést jim rozptýlení i načerpání pozitivní dětské energie”, vysvětluje Linda Obrtelová, ředitelka Mezi námi o.p.s. Praha.

IMG_4703“Pro děti jsou setkání významnou součástí výchovy a vzdělání vůbec. Vidí, jak se o seniory pečuje a co všechno ještě dovedou, a právě ​z těchto důvodů jsou mezigenerační programy vhodnou aktivitou pro přirozený rozvoj prosociálního chování dětí”, doplňuje ředitelka organizace.

A jak taková mezigenerační setkání probíhají? Skupinka dětí a seniorů našeho Domova se potkávají pravidelně po čtyřech týdnech a setkání jsou vždy koncipována s přihlédnutím ke kondici a schopnostem všech zúčastněných. Nejčastěji se jedná o rukodělné společné tvorby, ale výjimkou nejsou ani sportovní setkání, muzicírování či zahradní slavnosti.

“Je nádherné pozorovat, jak si na sebe skupinka zvykla, ostych opadá vždy během prvních pár minut, děti se IMG_4706seniory nádherně spolupracují a setkání si v dobré náladě všichni užívají. Úsměvy dětí na tváři a slova vřelých díků od seniorů, to jsou výstupy, které jsou hnacím motorem pro další naši práci”, dodává Kateřina Karbanová, koordinátorka mezigeneračních setkání.

IMG_4756

I Vy se můžete aktivně účastnit na mezigeneračních, smysluplných a obohacujících setkáních jako dobrovolník z řad rodinných příslušníků dětí i klientů či široké veřejnosti.