2015

Realizátorem projektu:  „Babičko a dědo, pojďte na zahrádku“

Úspěšný projekt byl zaměřen na příznivé prostředí pro klienty, jejich blízké a dále pro zaměstnance pečující o klienty s poruchami paměti v certifikovaném zařízení České alzheimerovské společnosti.
Smyslem provedených úprav okolí budovy Domova sv. Aloise bylo vybudovat několik zákoutí zahrady pro intimnější chvíle klientů a jejich rodin, podpořit důstojnost stáří klientů, mít prostor pro mezigenerační setkávání dětí, studentů, dobrovolníků. Děti pomáhaly potřebným a zároveň se učily charitativní činnosti.
kohoutek2Změny zahrady byly významným přínosem pro klienty a jejich blízkých zejména v letních dnech úmorného vedra, ve volném čase vyplnila příjemné prostředí chvíle pohody a klidu. Důležitá byla prostřednictvím úprav podpora vazeb mezi klienty a přáteli, zároveň i vlídné prostředí pro kulturní akce např. grilování, hra na harmoniku aj., usnadnění komunikace v rámci pěstování bylin, udržování záhonů, vyprávění atd. V zahradě se příjemně navazují společenské kontakty, dýchají zde vzpomínky na domácího prostředí klientů i ostatních uživatelů zahrady.
Díky provedeným úpravám mohou klienti trávit svůj čas aktivněji, mít pocit potřebnosti a souznění s ostatními.