2015/2016

Účastníkem projektu: Rozvoj kontaktních míst ČALS

Projekt sestával ze tří základních aktivit: podpory kontaktních míst,  doplnění sítě kontaktních míst a vzdělávací program a podpora pro poradce a lektory.

V rámci aktivity podpory kontaktního místa MCHP Domova sv. Aloise  nám odborníci ČALS pomohli realizovat analýzu stávající situace, zmapovat potřeby a na základě toho jsme ve spolupráci doplnili nabídku služeb pro osoby trpící syndromem demence, jejich rodinné příslušníky a veřejnost v Plzni potažmo plzeňském kraji.

rozvoj_kmVzdělávací program, kterého se zúčastnila sociální pracovnice, byl určen pro poradce poskytující konzultace lidem s demencí či jejich rodinným pečujícím. Absolvent 80 hodinového kurzu dosáhl prohloubení svých poradenských schopností. Kurz byl zacílen na základy poradenství, poradenství v sociálních službách, vedení dokumentace či práce s uživatelem služby. Opomenuty nebyly ani základy krizové intervence, diagnostika kognitivních poruch a trénink kognitivních funkcí, problematika rodinných pečujících, svépomocné skupiny, spirituální hledisko péče, reminiscenční terapie v rodinné péči, sociálně-právní problematika a kazuistiky.

Zároveň jsme absolvovali 80 hodinový kurz pro lektory a konzultanty
. Lektor či konzultant je osobou, která nyní aktivně působí v rámci své komunity, ať již v Domově samotném, či v Plzni a okolí ve kterém žije nebo pracuje. (Pod pojmem aktivní působení se rozumí například podpora svépomocných skupin, vzdělávání profesionálních i rodinných pečujících, rozvoj kvality služeb pro osoby s demencí v souladu s P-PA-IA a kritérii Vážka® a další aktivity, které vycházejí z konkrétních potřeb toho kterého regionu.)