POBYTOVÁ SLUŽBA

Kapacita služby:
Domov má kapacitu 34 osob.

Popis realizace
Domov sv. Aloise byl otevřen koncem roku 2010. Je umístěn ve zrekonstruované čtyřpatrové budově, na každém patře je k dispozici mimo pokojů i společná místnost a pracovní místnost personálu. Činnost pobytového zařízení se nezměnila, v minulém období nedošlo k žádným významným změnám.

Cílovou skupinou klientů jsou osoby (55 let a více) s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence), které potřebují nepřetržitou péči pobytové služby s celoročním provozem.

Posláním Domova sv. Aloise je zajištění důstojného života osob s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence). Základem je profesionální přístup, aktivizace a podpora osob se sníženou soběstačností, dle jejich individuálních zvyklostí a při zachování lidských práv a svobod.

Cíle a zásady služby:

  • Důstojnost, pocit důvěry, klidné dožití.
  • Únosná míra omezení.
  • Diskrétnost.
  • Ke klientům přistupujeme s partnerským respektem a úctou.
  • Služba vychází ze zjišťovaných potřeb a přání klienta.
  • Podpora a pomoc při činnostech, které klient nezvládne sám.
  • Spolupracujeme s duchovní službou na území své působnosti, s ostatními složkami MCHP, s rodinami klientů.

Domov sv. Aloise poskytuje nepřetržitou 24 hodinovou péči, kterou zajišťuje ošetřovatelský a zdravotnický personál, sociální pracovnice, docházející praktický lékař, lékař specialista, fyzioterapeutka, pastorační asistentka, farář a další.

S klienty pracujeme na základě zpracovaného individuálního plánu. Program pro klienty je rozdělen dle jednotlivých skupin klientů a jejich individuálních potřeb. Přizpůsobuje se aktuální situaci i zdravotnímu stavu klientů. Usilujeme zároveň o oboustrannou důvěru, otevřenost, respekt a ochotu spolupráce i s rodinami a blízkými klientů. Vzdělávání je zaměřeno především na snižování pečovatelského stresu a zátěže, duševní hygieny a zvládání nelehkého procesu péče v čase přítomném i budoucím. Osvědčila se prezentace Domova na webových stránkách a prostřednictvím portálu Rajče.net.

Celodenní péče o klienty zahrnuje procvičování paměti, nácvik sebeobsluhy a kondičního cvičení, úkony nepřetržité ošetřovatelské péče. Využívány jsou moderní přístupy péče bazální stimulace, možnost využít masážní vanu s použitím aromaterapeutických olejů, práce se životním příběhem. Mezi naše podpůrné aktivity patří např. drobné denní aktivity, čtení, ergoterapie, fyzioterapie, muzikoterapie, prvky taneční terapie, petterapie, aromaterapie a reminiscenční terapie. Duchovní péče je zajištěna pastorační pracovnicí a knězem, pravidelně jsou slouženy mše svaté.

V našem zařízení není poskytována nadstandardní zdravotní péče. Všechny zdravotní služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Zdravotní výkony a rehabilitaci zde zajišťují zdravotní sestry dle ordinace praktického lékaře. Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, pravidelně dochází psychiatrička, neurolog, stomatoložka a další. Odvoz k dalším specialistům je možný vozidlem Domova. Sociální pracovnice vyřizuje žádosti o pobytovou službu, potřebné záležitosti klientů, v součinnosti s vedoucí pomáhá při uplatňování práv a osobních záležitostí klientů. Lze využít služeb kadeřnice a pedikérky. Návštěvy jsou možné kdykoliv během dne, včetně dovolenek, při doprovázení je možnost využít hostinský pokoj pro přespání.

Ve spolupráci s Domovem sv. Jiří je zajišťováno celodenní stravování včetně možnosti šetřící a diabetické diety a dále praní a žehlení prádla.

Aktivity: Masopustní zábava, oslava Velikonoc, Vánoc a Silvestra, pouťová zábava, Májka, Posvícení, zahradní party a grilování, Týden paměti, chvíle s muzikou ve spolupráci s dobrovolníky i profesionály, setkávání s dětmi ZŠ a MŠ, projížďky a výlety, aktivity za pomocí koně, domácí pečení a kavárna.

Pilotně zkoušíme využití práce s iPadem (rodinné fotografie, známá místa, oblíbená hudba, hudební nástroje, části známých filmů, příroda, děti, mláďata, zraková a sluchová stimulace, relaxace).

Kolem budovy je zahrada a pergola, kde je možnost posezení i aktivní trávení času, pořádáme zde některé společenské akce.

Výlety 2015: cukrárna ve Zruči a Vřesové ul., Borský park, DEPO, Chvojkovy Lomy, Luftova zahrada, Plzeňské náměstí, Techmánie, ZOO.

Domov pracuje jako pobočka České alzheimerovské společnosti, poskytuje podporu a komplex informací veřejnosti, jsou zde pořádány „Čaje o páté“ pro rodinné pečující. Na základě auditů České alzheimerovské společnosti je od roku 2011 Domovu sv. Aloise opakovaně udělován Certifikát kvality Vážka.

Děkujeme všem našim příznivcům, dárcům, dobrovolníkům a zaměstnancům, duchovním a lékařům a samozřejmě také našim rodinám, kteří nás podporují a mají pochopení pro naši práci.

Z ohlasů rodinných příslušníků na naši péči:
  • e-mail od dcery klientky, srpen 2015

Moje maminka onemocněla Alzheimerovou chorobou a pro rodinu, ve které matka byla pilířem lásky a pomoci pro všechny zbývající členy, je takové onemocnění pohromou. Ale i na tu se dá připravit, pokud víte jak.
Před dvěma lety jsme se sestrou poprvé navštívily „Čaj o páté“. Milé posezení s přibližně stejně „postiženými“ lidmi, kteří doma pečují o osobu blízkou, trpící Alzheimerem, vedené laskavou a erudovanou sociální pracovnicí, bylo pro nás úlevou.
Kdybych měla v několika bodech napsat, co pro mne a moji sestru zatím znamenalo, pak tedy:
- mnoho lidí se muselo vyrovnat s touto hroznou nemocí své nejbližší osoby, nejsme v tom samy

- máma mě má pořád ráda, i když se ve své demenci projevuje negativně a někdy mě nepozná,

- existuje mnoho pomocí pro osoby pečující o člověka nemocného Alzheimerovou chorobou, například příspěvek na péči; pečovatelky, které vypomohou praktickou pomocí; plná moc pro případ, že se mamka už nepodepíše; projekt „Bezpečný návrat“, který vypomůže s dohledáním ztracené nemocné osoby;

Děkuji ti, „Čaji o páté“!

  • Poděkování studentky ZČU, obor ergoterapie, prosinec 2015

-ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za vstřícnost a ochotu, že jsem mohla svoji praxi vykonávat pravě ve vašem zařízení.

  • Poděkování pozůstalé dcery, duben 2015

-Velice ráda jsem se zastavila a poděkovala nejen za sebe, ale i za sourozence a celou rodinu, abychom i my Vás něčím potěšili ve Vašem náročném povolání. Velmi si všichni vážíme toho, jak jste se starali o maminku a jak se staráte i o ostatní. Nikdy na Vás nezapomeneme a ještě jednou děkuji za celou rodinu!