POBYTOVÁ SLUŽBA

Kapacita služby:
Domov má kapacitu 34 osob.

Popis realizace
Domov sv. Aloise byl otevřen koncem roku 2010. Je umístěn ve zrekonstruované čtyřpatrové budově, na každém patře je k dispozici mimo pokojů i společenská místnost a pracovní místnost personálu. Základní činnost pobytového zařízení se nezměnila, v roce 2016 využilo službu 50 klientů z toho 42 ženy a 8 mužů.

Cílovou skupinou klientů jsou osoby (55 let a více) s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence), které potřebují nepřetržitou péči pobytové služby s celoročním provozem.

Posláním Domova sv. Aloise je zajištění důstojného života osob s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence). Základem je profesionální přístup, aktivizace a podpora osob se sníženou soběstačností, dle jejich individuálních zvyklostí a při zachování lidských práv a svobod.

Cíle a zásady služby:

  • Důstojnost, pocit důvěry, klidné dožití.
  • Únosná míra omezení.
  • Diskrétnost.
  • Ke klientům přistupujeme s partnerským respektem a úctou.
  • Služba vychází ze zjišťovaných potřeb a přání klienta.
  • Podpora a pomoc při činnostech, které klient nezvládne sám.

Spolupracujeme s duchovní službou, ostatními službami MCHP poskytujícími sociální péči, rodinami klientů. Důležitým cílem pro hodnocení naší služby, který se snaží dlouhodobě naplňovat celý tým zaměstnanců Domova, jsou spokojení klienti a šíření dobré praxe moderního sociálního zařízení. Profesní vzdělávání je zaměřeno především na zkvalitňování výkonu profese, posilování kompetencí, snižování stresu a pečovatelské zátěže.

Systém podpory a péče realizujeme s klientem na základě procesu individuálního plánování s motivací předcházet prohlubování jejich nepříznivé sociální situace. Usilujeme zároveň o oboustrannou důvěru, otevřenost, respekt a ochotu spolupráce i s rodinami a blízkými klientů. Program v Domově vychází ze zjištěných aktuálních potřeb a zdravotního stavu klientů. Aktivity jsou rozděleny na činnosti individuální a skupinkové. Mezi naše podpůrné aktivity patří např. společné denní činnosti, čtení, ergoterapie, fyzioterapie, muzikoterapie, prvky taneční terapie, petterapie, aromaterapie a reminiscenční terapie, práce na zahrádce. Celodenní péče o klienty zahrnuje procvičování paměti, nácvik sebeobsluhy a kondičního cvičení. Využívány jsou moderní přístupy péče jako bazální stimulace, práce se životním příběhem. Nabízíme možnost využít masážní a relaxační vanu s použitím aromaterapeutických olejů. Duchovní péče je zajištěna docházející pastorační pracovnicí a knězi, pravidelně jsou slouženy mše svaté, předčítání z bible.
Součástí budovy je udržovaná zahrada s altánkem, kde je možnost klidného posezení i aktivní trávení času, pořádáme zde mnohé společenské akce.
Domov má vlastní webové stránky alois.mchp.cz, klienti a jejich blízcí je využívají ke sdílení zachycených okamžiků prostřednictvím portálu Rajče.net. Pravidelně vydáváme měsíční informační list Lojzovinky.
Zdravotní výkony a rehabilitaci zde zajišťují zdravotní sestry dle ordinace praktického lékaře. Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, pravidelně dochází psychiatrička, neurolog, diabetoložka, stomatoložka, příp. urolog. Odvoz k dalším specialistům je možný vozidlem Domova.
Sociální pracovnice jedná se zájemci o pobytovou službu, vyřizuje potřebné záležitosti klientů, v součinnosti s vedoucí pomáhá při uplatňování práv a osobních záležitostí klientů. Lze využívat služeb kadeřnice a pedikérky.
Ve spolupráci s Domovem sv. Jiří je zajišťováno celodenní stravování v souladu se zásadami zdravé výživy včetně možnosti šetřící a diabetické diety a dále praní, žehlení prádla.

Pravidelné aktivity: Evropský den sousedů – Dvorek plný návštěv, oslava Velikonoc, Masopustu a MDŽ, Májka, Posvícení, oslavy Vánoc a Silvestra, pouťová zábava, zahradní party a grilování, Týden paměti a den otevřených dveří, procházky a výlety, profesionální muzikoterapie, aktivity za pomocí koně, domácí pečení a kavárna s hosty.
V průběhu celého roku nás opakovaně navštěvovali děti a studenti s nabídkou na představení, probíhala setkávání s muzikou ve spolupráci s dobrovolníky, umělci. Hráli jsme deskové hry a kuželkové turnaje, poslouchali různé žánry na MP3. Využívali jsme moderní činnosti s iPadem, (rodinné fotografie a staré fotografie známých míst, oblíbená hudba, nebo hudební nástroje, části známých filmu, videa s přírodou, mláďaty popřípadě zraková a sluchová stimulace, skládačky a kvízy, relaxace).

Výlety 2016: Bolevecké rybníky, Stará synagoga, Smetanovy sady, rozhledna Chlum, svíčkárna Rodas, hrad Radyně, centrum Doubravka, zámek Nebílovy, místní knihovna Slovany, stáje Radčice.

Projekty: Náš Domov byl partnerem projektu „POVÍDEJ“ aneb aktivně MEZIGENERAČNĚ. Skupinka dětí z nedaleké 89. MŠ a seniorů našeho Domova se potkávali pravidelně po čtyřech týdnech a setkání byla koncipována s přihlédnutím ke kondici a schopnostem všech zúčastněných. Nejčastěji se jednalo o rukodělné společné tvoření, povídání, společné zpívání, sportovní setkání, muzicírování či zahradní slavnosti. Bylo krásné pozorovat, jak obě strany měly radost a vznikaly mezi nimi přátelské vztahy.

Naši dobrovolníci: V roce 2016 odpracovalo bez nároku na mzdu 1391 hodiny šest dobrovolníků. Děkujeme vám!

Poskytujeme bezplatné studentské praxe nebo odborné stáže účastníkům rekvalifikačních kurzů či zájemcům, kteří potřebují získat potřebné kompetence v oblasti sociální práce, ošetřovatelství.
Domov spolupracuje s Českou alzheimerovskou společností. Jako kontaktní místo poskytuje podporu a komplex informací veřejnosti, jsou zde pořádány „Čaje o čtvrté“, kde se setkávají svépomocné skupinky pro rodinné pečující. Na základě pravidelných auditů České alzheimerovské společnosti je od roku 2011 Domovu sv. Aloise opakovaně udělován Certifikát kvality Vážka.
Odborné konzultace za rok 2016 využilo více než 220 zájemců, uspořádali jsme 8 setkání svépomocných skupin pro rodinné pečující Čaje o čtvrté.

Pražské gerontologické dny 2016 aneb Život s demencí jsme doplnili našim příspěvkem na téma Vybrané metody aktivizace seniorů s demencí v Domově sv. Aloise s ukázkou dvou aktivit - použití iPadu a aktivity s využitím koně.

Andělské ruce 2016: ocenění za dlouholetou obětavou práci pro nemocné s demencí obdržela naše kolegyně zdravotní sestra paní Marcella Mašková.

Velmi děkujeme příznivcům, dárcům, dobrovolníkům a zaměstnancům, duchovním a lékařům, rodinám klientů, všem, kdo nám na naší cestě pomoci lidem s poruchami paměti pomáháte!

Z ohlasů na naši službu a péči:

Pozůstalá dcera, paní R. Kanada, listopad 2016
Chtela bych Vam a vsem zamestnancum Domova sv. Aloise jeste jednou podekovat za vas cas, dusevni podporu cele nasi rodine a za veskerou peci, kterou jste memu tatinovi venovali za jeho pobytu v Domove. Pro me je to velika utecha, kdyz vim, ze o neho bylo hezky postarano do jeho posledni chvile.

Pečující syn, pan J. Plzeň, srpen 2016
Ještě jednou bych Vám rád společně s bratrem i touto cestou poděkoval za vše, co jste pro maminku udělali. Velmi si toho ceníme a na celý Domov budeme vzpomínat jen a jen v dobrém. Rovněž bychom Vám rádi poděkovali za Vaši účast na rozloučení se s maminkou, moc nás to v danou chvíli potěšilo a podpořilo.

Studentka sociální práce, 2. ročník VOŠ Plzeň, květen 2016
Praxe v zařízení bývá různá, ale u vás jsem se hodně naučila. Děkuji za důvěru, kterou jsem od vás měla… mohla jsem pomáhat s administrativou i pracovat individuálně s klientem. Líbí se mi, jak se tu ke klientům i k nám studentům chováte.

Manželka a babička paní P., Nezbavětice, duben 2016
Přijměte prosím upřímné a vřelé poděkování za přijetí mého muže a hlavně za obětavé ošetřování. Děkuji moc celému vedení Domova a obětavým sestřičkám.