Dobrý den, vítejte na stránkách Domova sv. Aloise.

Dnes je

Krátce Vás provedeme naším Domovem.

P0 P1 P2
P3  P4   P5
P6   P7  

P8

Prestižní ocenění Domova sv. Aloise - Certifikát Vážka

Podařilo se nám certifikát vysoké kvality péče již poněkolikáté obhájit, opět jsme zvýšili bodové ohodnocení!

Prestižní ocenění - Certifikát Vážka - uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě pečlivého odborného auditu, auditovány jsou oblasti a kritéria, které jsou definovány v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka.

Hodnotí se tak mnoho oblastí kvality péče. Například zachování a podpora důstojnosti života, aktivity každého klienta v Domově, spolupráce s rodinou a blízkými člověka s demencí, bezpečnost, výživa a hydratace, zdravotní péče, útulnost pokojů klientů, snadná orientace v Domově. Velmi významným kritériem je grandmothe'r test, jenž je otázkou na samotné auditory, jestli by v našem Domově chtěli ubytovat svou babičku. Dále se hodnotí první dojem při vstupu do Domova, počet a kvalifikace personálu, okolí Domova, komunikace a dovednosti pečujících v nefarmakologických přístupech při zvládání problematického chování člověka s demencí a především individualizovaná péče.