Možnosti

Uplatnit se můžete například při těchto činnostech:

  • jako společník při procházkách a na výletech s klienty našeho Domova
  • svou přítomností pomáháte odstraňovat pocit izolace a zlepšujete náladu při společné činnosti
  • návštěvy na pokoji klienta, předčítání, vzpomínání na časy minulé
  • pomoc při společenských, kulturních akcích
  • hra na hudební nástroje, zpěv
  • návštěvy s pejskem či kočičkou