Chcete nás finančně podpořit?

Č. našeho účtu je 2678480/0300, variabilní symbol 012.

Pokud byste nás chtěli podpořit jinou formou (například dobrovolnictvím), kontaktujte nás prosím zde.

Děkujeme!