Projekty

Neziskové projekty pro lepší svět v našem Domově

Neziskové organizace mají možnost žádat o poskytnutí finančních prostředků na své projekty, mohou čerpat individuální rozvíjející projekty v rámci širokého spektra témat, jako je např. rozvoj lidských zdrojů, volnočasové aktivity, tvorba nových vzdělávacích programů, poskytování poradensko-informačních služeb a další.

Každý náš projekt je odrazem aktuálního života v Domově sv. Aloise, podpořen naší sebedůvěrou pro dobrou práci i důvěrou okolí v to, co děláme.

2020

2019

2018

2017

2016

2015/2016

2015