Výlet do Staré Židovské synagogy a procházka ve Smetanových sadech