Vzdělávání a přednášková činnost

  • Tým Domova je zapojen do přednáškové činnosti v oblasti péče o klienty s demencí. Přednášky jsou určeny odborné i laické veřejnosti.

  • Nabízíme odborné stáže - jsou určeny lidem se zájmem o téma demence, pečování, podpora a doprovázení lidí s demencí. Tuto nabídku mohou využít studenti VŠ, VOŠ, budoucí i současní pečovatelé. Preferujeme praktickou stránku stáží, nabízíme vybrané studijní materiály bezplatně. Koordinaci stáží má na starosti vedoucí Domova společně s vrchní sestrou, vedoucí Domova dojednává termíny stáží (především z důvodu volné kapacity pracovníků DSA) obsah a průběh stáží. Žádost o stáž si můžete stáhnou zde:

    Žádost o stáž.pdf Žádost o stáž.docx
11/2019 Beseda v TOTEMu Plzeň. Poznámka 2019-12-09 084134
9/2019 Zdravotně sociální konference v Českých Budějovicích, přednáška Mgr. Jelínkové s tématem Lidská práva osob s demencí (ke shlédnutí zde)

4/2019 Diplomová práce Moniky Jelínkové s průzkumem v praxi na téma
Lidská práva osob s demencí a jejich blízkých optikou studentů sociální práce.
Pokud do našeho života vstoupí syndrom demence, zasáhne v mnoha směrech do naší autonomie a práv i práv našich blízkých. Práce se proto zaměřuje na otázky lidských práv osob s demencí, jaké kritické okamžiky tato práva provázejí a jaké významy, ve vybraných situacích, jsou tomu přikládány. Stručně se dotýká podstaty onemocnění, syndrom demence je definován v kontextech rodinné a institucionální péče, práva nemocných a jejich blízkých s oporou vybrané legislativy, ukotvení jejich ochrany v zákonných normách.

10/2017 Přednáška Bc. Moniky Jelínkové v Teplicích na téma Etický rozměr péče o klienta trpícího demencí

9/2016 Konference Život s demencí – nové perspektivy,  Praha PGD 2016. Prezentace Vybrané metody aktivizace seniorů s demencí v Domově sv. Aloise (popis dvou aktivit - použití iPadu a aktivity s využitím koně) zde.

9/2016 Dny paměti – celorepublikový projekt na podporu včasného záchytu poruchy paměti. Během této akce proběhla informační kampaň věnující se problematice Alzheimerovy choroby a zároveň také sbírka na podporu lidí s demencí v Plzni. (letáček).

6/2016 Využití moderních technologií (především iPadu) u osob s poruchami paměti - Do našeho Domova dochází dobrovolnice paní Smolková, která nabízí klientům aktivity za pomoci iPadu*. Výsledky práce, poznatky a doporučení se mohou objevit v její bakalářské práci.

Zajímavé dokumenty