Vzdělávání a přednášková činnost

  • Tým Domova je zapojen do přednáškové činnosti v oblasti péče o klienty s demencí. Přednášky jsou určeny odborné i laické veřejnosti.
  • Zároveň nabízíme odborné stáže a jsou určeny především lidem se zájmem o téma demence, pečování, podpora a doprovázení lidí s demencí. Tuto nabídku mohou využít studenti VŠ, VOŠ, budoucí i současní pečovatelé. Preferujeme praktickou stránku stáží, nabízíme vybrané studijní materiály zdarma. Koordinaci stáží má na starosti vedoucí Domova společně s vrchní sestrou, vedoucí Domova dojednává možné termíny stáží (především z důvodu volné kapacity pracovníků DSA) obsah a průběh stáží. Žádost o stáž si můžete stáhnou zde:
    Žádost o stáž.pdf Žádost o stáž.docx
10/2017 přednáška Bc. Moniky Jelínkové v Teplicích na téma Etický rozměr péče o klienta trpícího demencí
9/2016 konference Život s demencí – nové perspektivy,  Praha PGD 2016. Prezentace Vybrané metody aktivizace seniorů s demencí v Domově sv. Aloise (popis dvou aktivit - použití iPadu a aktivity s využitím koně) zde.
9/2016 Dny paměti – celorepublikový projekt na podporu včasného záchytu poruchy paměti. Během této akce proběhla informační kampaň věnující se problematice Alzheimerovy choroby a zároveň také sbírka na podporu lidí s demencí v Plzni (letáček).
6/2016 Využití moderních technologií (především iPadu) u osob s poruchami paměti - Do našeho Domova dochází dobrovolnice paní Smolková, která nabízí klientům aktivity za pomoci iPadu*. Výsledky práce, poznatky a doporučení se mohou objevit v její bakalářské práci.

Zajímavé dokumenty