Testování PAMĚTI

Paměťové testy zjišťují schopnost zapamatovat si, uchovat a vybavit si informace. Testy proto obsahují různé typy úkolů, které prověřují paměť z několika hledisek.

Jak se mám na test připravit?

Vyšetření nevyžaduje žádnou vaši zvláštní přípravu. Provádíme jej na klidném místě v kanceláři Domova sv. Aloise.

Co k tomu potřebujeme?

K základnímu vyšetření demence používáme mezinárodně uznávaný testy Addenbrookský kognitivní test (ACE‑ R) a MMSE, dále dotazníky.  K  provedení nám stačí čistý papír, psací potřeby, hodinky a vaše pozornost.

Co se v testu vyhodnocuje?

Testování hodnotí pomocí série otázek a úkolů vaši orientaci, pozornost, schopnost počítání, paměť a řeč. Každý provedený úkol je bodově ohodnocen. Výsledné bodové skóre ukazuje na možnou závažnost postižení.

Kdy známe výsledek?

Výsledek základního vyšetření známe okamžitě po provedení a vyhodnocení testů.