Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Vzpomínkové setkání pozůstalých a přátel Domova sv. Aloise

setkani_pozustalych_leden

Podvečerní setkání bylo milé a dojemné. "Chtěli bychom ze Setkání rodin bývalých klientů a přátel Domova sv. Aloise vytvořit každoroční lednovou tradici. Pozůstalým tak nabídnout společný prostor, kde můžeme vzájemně sdílet těžké období spojené s úmrtím blízkého člověka, podpořit se, zavzpomínat, uctít jeho památku."  řekla Monika Jelínková.

Na úvodu setkání se konala pravidelná mše svatá se zapálením svíčky, poté byli účastníci pozváni na malé občerstvení a setkání s pečujícími, Jitkou Brunclíkovou a Ladislavou Bostlovou. Pěkné setkání provázela vedoucí Domova Monika Jelínková, milým hostem byla Lenka Dejmková. 

Nabídli jsme čas a prostor promlouvat si o hlubokém smutku ze ztráty blízkého,
o únavě v tíživé životní situaci. Společně si zavzpomínali na dobu minulou, neboť je přirozené, že
často myslíme na zemřelé, prohlížíme si fotografie, i pláčeme.

Při kávě a upečeném domácím perníku jsme si prohlíželi staré kroniky ze života v Domově i nové deníky současného dění a aktivit. Sdíleli jsme osudy druhých, podělili se o zkušenost, co pomáhá, předali si slova útěchy a povzbuzení. Společně si povídali, kdy naše věty začínaly: Vzpomínáte, jak…? Pamatujete si, když…? S radostí jsme tak vzpomínali na dobré chvíle ze života blízkých, co odešli, protože zemře-li nám milovaný člověk, neztrácíme jej úplně. Stále máme své hezké vzpomínky a navždy zůstává naší součástí.

 9. ledna 2017

květina - setkání 2017 leden

Staré dámy

Hipoterapie

Čaj o čtvrté

caj_listopad
Městská charita Plzeň, Domov sv. Aloise
– certifikované kontaktní místo České alzheimerovské společnosti pořádá v pondělí 28. listopadu 2016 od 16 hodin Čaj o čtvrté v Domově sv. Aloise - domově se zvláštním režimem, Hradišťská 30, Plzeň-Slovany.
Komorní posezení a zdroj informací pro blízké pečující o seniory s demencí.

Prosíme o laskavé potvrzení účasti na e-mailu  andrea.volkova@mchp.charita.cz nebo telefonicky na 731 619 754, 377 310 410 nejpozději do 25.11.2016. Děkujeme, těšíme se na setkání!